[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Šenov u Nového Jičína [ Město nebo obec ]

Šenov u Nového Jičína

Obec Šenov u Nového Jičína se rozkládá po obou stranách řeky Jičínky a okresní silnice vedoucí z Nového Jičína do Fulneku. Zastavěná část obce tvoří velké písmeno "L". Podél řeky Jičínky od jihu k severu je dlouhá cca 3 km. Podél okresní silnice, vedoucí od západu k východu, také cca 3 km. Rozloha obce je 1 563,18 hektarů a leží v nadmořské výšce 261 m. Celkový počet obyvatel je zde 2 070. Šenov byl v dávné minulosti vesnicí původu českého. Kdy byla založena, nelze přesně zjistit. Podle historických pramenů připadá její založení do let 1283-1288. Další prameny řadí její založení do r. 1293 a to společně s Kunínem. První osídlenci Šenova byli vesměs rolníci. V 15. století se začínají rozvíjet řemesla a nalezneme zde zejména kováře, mlynáře, tkalce, správkaře oděvů a obuvníky. K obživě místních obyvatel patřilo i povoznictví. V 17. století z řemesel převládali tesaři a zedníci, kteří měli dobrou pověst nejen doma, ale také v zahraničí. V 19. století se převážně rolnická obec mění na průmyslovou. Bylo postaveno 6 továren, které zaměstnaly většinu místních obyvatel. Po r. 1848 řemesla postupně ustupovala průmyslové výrobě a obyvatelé začali být zaměstnáváni jako tovární dělníci. Nyní obec ztrácí svůj průmyslový charakter, získává novou tvář rozvojem drobných podnikatelských aktivit a služeb a výstavbou rodinných domků. Obec byla v letech 1949-1993 sloučena s městem Nový Jičín, od roku 1994 je obec opět až do dnešního dne samostatná. Od tohoto roku zde bylo uděláno spousta významných prací pro její rozvoj, patří mezi ně hlavně výstavba několika lokalit s rodinnými domy, výstavba nájemních domů s byty, proběhla plynofikace části obce, byla provedena rekonstrukce základní i mateřské školy, posílila se také péče o zeleň, dokončují se také domy s chráněnými byty a spousta dalších aktivit. Nejstarší kulturní památkou je kostel sv. Martina z přelomu 13. a 14. století, který se nachází na severním konci Šenova těsně před hranicí s obcí Kunín. Jeho založení je spojeno zřejmě se vznikem obce. Kostel byl zprvu dřevěný a neměl věž, ta byla postavena až v roce 1811 a její výška je 37 m. V roce 1839 byly do věže dány kostelní hodiny. Hned vedle kostela se nachází hřbitov a před kostelem sv. Martina se nachází památník obětem z první i druhé světové války. V obci se nachází také kaplička. V roc 1989 byla rekonstruována. Po dokončení oprav byla slavnostně vysvěcena a zasvěcena Panně Marii v květnu roku 1991. V té době byly udělány i menší opravy kostela a hřbitova. Nad obci, poblíž hotelu Salaš, při cestě do Bernartic nad Odrou, se nachází Bannerova studánka, která je zdrojem přípravovaného obecního vodovodu. V katastu Šenova u Nového Jičína se každoročně v měsíci srpnu konají vyhlášené obecní slavnosti s názvem "Šenovský škrpál". V roce 2000 obec postavila "Univerzální hřiště" pro devět druhů sportu vedle základní školy. Obcí prochází mnoho cyklostezek. Největší z nich je cyklotrasa Palackého stezka, která spojuje Valašskomeziříčsko s Novojičínskem, Poodřím a Oderskými vrchy. Obec může umožnit v oblasti odpočinku a rekreace několik ubytovacích zařízení a restaurací.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 23.10.2021 v 11:45 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm