[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Zpráva o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu OO PČR Hranice

Na teritoriu obce Bělotín a spádových obcí Nejdek, Lučice a Kunčice, v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008

Obec Bělotín

V obci Bělotín byl v roce 2008 velký pohyb kriminálně závadových osob, a to jak místních, tak cizích osob, kdy toto dosti podstatně ovlivnilo kriminalitu v obci. Cizí osoby obec Bělotín opakovaně navštěvovaly za účelem páchání trestné činnosti, a to jak v denní, tak noční době. Opakovaně docházelo ke krádežím motorové nafty a krádežím vloupáním do motorových vozidel. Kritickými místy v obci Bělotín je parkoviště u vlakového nádraží, parkoviště u zdravotního střediska a u místního kostela. Mimo obec se jedná především o odstavné parkoviště "Na Rozvodí" a stavba dálnice. Také bývalá restaurace "Na Půl cesty", v současné době již zrušena, patřila k místu, kde se scházely místní závadové osoby. V současné době se tyto kriminálně závadové osoby scházejí v motorestu U Žida. Rovněž mezi místní mládeží se vyskytují osoby, které svým chováním opakovaně narušují veřejný pořádek v obci, kdy poškozují jak soukromý, tak i obecní majetek. Místní mládež se schází na autobusových zastávkách, vlakovém nádraží, v areálu školního hřiště a u místního kostela. Na těchto místech byly prováděny preventivní akce se zaměřením na dohled nad dodržováním veřejného pořádku a preventivní akce zaměřené na požívání alkoholických nápojů nezletilými či mladistvými osobami.
V průběhu loňského roku byly prováděny nepravidelné preventivní dopravně bezpečnostní akce, které byly zaměřené na odhalování a odstraňování hlavních příčin vzniku dopravních nehod a na požívání alkoholu řidiči. V těchto opatřeních bude policie i nadále pokračovat.
V roce 2008 bylo na teritoriu obce Bělotín, do kterého spadají i obce Nejdek, Lučice a Kunčice, spácháno celkem 66 trestných činů, kdy se jednalo zejména o majetkovou trestnou činnost. Z uvedeného počtu byl ve 30 případech zjištěn pachatel. Na tuto zvýšenou trestnou činnost měla přímý vliv výstavba dálnice a zvýšený pohyb závadových osob v obci Bělotín. V samotné obci Bělotín bylo spácháno celkem 57 trestných činů. Z uvedeného počtu byl ve 27 případech zjištěn pachatel.
V samotné obci Bělotín bylo odhaleno 417 přestupků v dopravě, které byly řešeny jak policisty OOP Hranice, tak policisty DI Přerov. Tyto přestupky byly řešeny blokově nebo oznámeny správnímu orgánu MěÚ Hranice k projednání. V uvedeném období došlo v katastru obce Bělotín k 15 dopravním nehodám. Nejčastějším místem dopravních nehod byla křižovatka "U Žida", nájezd na obchvat obce a sjezd z dálnice. Na nehodovost měla značný vliv hustota silničního provozu v obci Bělotín, kdy za hustého provozu byla prováděna výstavba obchvatu a napojení dálnice na obchvat. Dalších 37 přestupků bylo spácháno proti majetku a proti občanskému soužití. Ve 4 případech bylo u řidičů zjištěno řízení motorového vozidla po předchozím požití alkoholických nápojů.

Obec Nejdek

V obci je minimální výskyt cizích osob. Klid a pořádek v obci narušuje skupina místní mládeže. Tuto mládež často navštěvuje také mládež z obce Bělotín, což vytváří napětí mezi obyvateli obce. Z tohoto důvodů byl v obci Nejdek prováděn preventivní dohled nad dodržováním veřejného pořádku. V obci Nejdek za rok 2008 bylo spácháno 5 trestných činů, kdy u 3 případů byl zjištěn pachatel. Jeden trestný čin byl v souvislosti s výstavbou dálnice. Dále byl v obci Nejdek spáchán jeden přestupek v dopravě, který byl vyřešen v blokovém řízení.

Obec Lučice

V obci je minimální výskyt cizích osob. V průběhu roku 2008 byly v obci spáchány 2 trestné činy, kdy v jednom případě byl zjištěn pachatel. V obci se nachází několik kriminálně závadových osob.

Obec Kunčice

V obci je minimální výskyt cizích osob. V obci Kunčice došlo ke spáchání dvou trestných činů, kdy v obou případech byl zjištěn pachatel. Dále byl v obci zjištěn jeden přestupek v dopravě, který byl vyřešen v blokovém řízení.

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Bělotín
Zveřejněno 25.03.2009 v 11:56 hodin


Copyright 1998-2020 © Luděk Šorm